Kode etikoa

Enraiza Derechos ereduzko kode etiko batek zuzentzen du. Kode etiko horrek jasotzen du Enraiza Derechosek jarduketa-eremu guztietan etika-printzipioekin eta gardentasunarekin duen konpromisoa, eta, jokabide etikoa eta arduratsua bermatzera bideratutako printzipio eta jarraibide batzuk xedatzen ditu erakundeko langileek eta bolondresek jarduera garatzeko.

Enraiza Derechosen lan egiten duten pertsonei, haren parte direnei edota erakundearen ordezkariei aplikatzen zaie eta ez da kontuan hartzen haien hierarkia-maila, kokapen geografikoa edo funtzionala, ezta erakundearekiko lotura borondatezkoa ala ordaindua den ere.

Gainera, Enraiza Derechos osatzen dugun guztion lana printzipio etiko batzuek zuzentzen dute. Printzipio etiko horiek beste erakunde batzuekin partekatuta daude eta Espainiako GGKEren koordinatzailearen Ereduzko Kodean jasota.

Scroll al inicio