Gure helburua

Gure helburua

Goserik eta pobreziarik gabeko mundu baten alde lan egiten dugu, jasangarria eta berdintasunezkoa. Hori lortzeko gai den lehen belaunaldia gara, lor dezakegu.
Azter ditzagun arazo horiek sustraitik, pertsona guztiak entzun eta beren eskubideez goza dezaten sustatuz.

Gure ametsa

Enraíza Derechosen uste dugu mundu berdinzaleagoa, bidezkoagoa eta iraunkorragoa posible izateaz gain beharrezkoa dela. Ez dugu onartzen gosea pasatzen duten pertsonen kopuruak hazten jarraitzea elikagaiak soberan daudenean, eta sortzen denaren herena zaborretan amaitzen da. Mundu osoan emakumeek eta neskek jasaten duten diskriminazioari aurre egiten diogu. Eta planetaren suntsipenaren aurrean ere ez gara etsiko. Badakigu zuk ere uste duzula aldaketa beharrezkoa dela.
Elkarrekin lor dezakegu. Gobernuei eskatzen diegu joko-arauak alda ditzatela, nekazariei lagun diezaietela elikadura-subiranotasunaren alde egiten duten lanean, emakumeei beren eskubideen alde borrokatzen, eta ordezkari publikoei, gosearen, pobreziaren eta desberdintasunaren aurkako politikak ezartzeko.

mano sembrando

Gure Balioak

  • Justizia: Gizarte, ingurumen, ekonomia, elikagai eta genero justizia pertsona guztientzako eta planetarako errealitatea den mundu baten alde lan egiten dugu.
  • Koherentzia: Gure ekintzak helburu instituzionalen barruan daude, eta gure jokabidearen kode etikoa eta Espainiako GGKEen Koordinakundea errespetatzen dituzte.
  • Kalitatea: Lan egiten dugunontzat lan egiten dugunok ahalik eta ondoen egiten dugula uste dudanetik, gure lanean kalitate maila gorena bilatzen dugu, zorroztasunez, seriotasunez eta profesionaltasunez.
  • Hurbiltasuna: Entzutea, elkarrizketa, harreman horizontalak eta irtenbideak partekatzea da gure modua pertsona eta erakunde publiko eta pribatuekin lan egiten dugunarekin harremanetan jartzeko.
  • Gardentasuna: Gure kudeaketan modu gardenean jarduten dugu eta kontuak aldian-aldian eta aldizka ematen ditugu gure bazkideen aurrean, babesten gaituzten erakundeen eta herritarren aurrean. Kudeaketa-praktikak aldian-aldian eta kanpotik berrikusten dira, gardentasunaren eta gobernu onaren printzipioetan oinarrituta.

Nuestros valores

  • Justicia: Trabajamos por un mundo en que la justicia social, ambiental, económica, alimentaria y de género sea una realidad para todas las personas y para el planeta.
  • Coherencia: Nuestras acciones están enmarcadas dentro de los objetivos institucionales y respetan nuestro código ético de conducta y el de la Coordinadora de ONGD de España.
  • Calidad: Desde el convencimiento de que las personas para las que trabajamos merecen que lo hagamos lo mejor posible, buscamos el máximo nivel de calidad en nuestro trabajo, con rigor, seriedad y profesionalidad.
  • Cercanía: Escucha, diálogo, relaciones horizontales y búsqueda compartida de soluciones es nuestra manera de relacionarnos con las personas e instituciones públicas y privadas con quienes trabajamos.
  • Transparencia: Actuamos de forma transparente en nuestra gestión y rendimos cuentas de forma regular y periódica ante nuestras socias, ante las instituciones que nos apoyan y la ciudadanía. Las prácticas de gestión son revisadas periódica y externamente en base a principios de transparencia y buen gobierno.
Scroll al inicio